Privacybeleid

Privacy-beleid


Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid en op welke wijze wij binnen de Praktijk voor Chinese Geneeskunde in Scherpenzeel  omgaan met uw persoonlijke gegevens.

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  1. Cursisten van De Praktijk voor Chinese Geneeskunde, Scherpenzeel.

Voor het volgen van activiteiten, georganiseerd door De Praktijk voor Chinese Geneeskunde, is het van belang dat wij uw naam en adresgegevens, inclusief telefoonnummer en/of mailadres vastleggen voor facturering en om het contact te kunnen onderhouden.

 

  1. Cliënten van de Praktijk voor Chinese Geneeskunde, Scherpenzeel

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeuten een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Uw dossier bevat uw persoonlijke (contact)gegevens: 

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer en/of emailadres
  • Uw geboortedatum

Uw dossier bevat verder aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier eventueel gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en uitsluitend na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij voor u een nota kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE  NOTA

Op de nota die u na de intake en na iedere behandeling ontvangt staan de volgende gegevens:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling acupunctuur’